Skip to content

Òran Eile Don Phrionnsa

Àrd-sgoil Àird nam Murchan

Ardnamurchan High School

An uair a tha caraidean air turas campachaidh ann an Àird nam Murchan, a’ faighinn lorg air taigh mòr, falamh, chan eil guth a-nis air oidhche fhuar, gheamhraidh a chur seachad ann an teant. Ach cha robh dùil aca ri na bruadaran a thàinig na chois…

For a group of friends on a wild-camping trip in the frozen wastes of Ardnamurchan, the discovery of an old empty house with plenty of room for everyone seems like the obvious alternative to spending a cold, winter’s night under canvas. However, they haven’t anticipated the dreams that follow…

Banner_820x312-01
Back To Top