Skip to content

8 DÙBHLACHD CEANN-LATHA

Cruthaich film, nas giorra na còig mionaidean agus cuir a-steach e gu FilmG ro 8 Dùbhlachd 2023.

‘S e ‘Mo Shealladh‘ cuspair na bliadhna-sa. Chan eil ach aon roinn a’ cuimseachadh air seo, mar sin, cruthaich am film agad mu dheidhinn rud sam bith a tha thu fhèin ag iarraidh!

Chan fheum na filmichean a bhith mun Ghàidhlig. Feumaidh iad a bhith sa Ghàidhlig. Cruthaich film a tha thu fhèin airson fhaicinn.

‘S ann mu dheidhinn tàlant ùr a leasachadh dha na meadhanan Gàidhlig a tha FilmG. Tha kit againn, sgioba againn agus comhairle againn dhut mura h-eil fios agad càite an tòisich thu, no ma tha thu a’ strì le càil, tha sgioba FilmG an seo gus do chuideachadh.

FilmG graphic illustration
FilmG 16_Various-04

MU FILMG

’S e farpais bhliadhnail film-goirid a th’ ann am FilmG, a tha a’ lorg, ag àrach agus a’ leasachadh tàlant ùr airson nam meadhanan Gàidhlig.

Bhon thòisich e ann an 2008, tha FilmG an urra ri iomadach dreuchd shoirbheachail anns na meadhanan.

Le farpaisean ann airson aois -18 agus 18+, tha sgioba FilmG a’ tabhann bhùthan-obrach agus taic do fhilmichean aig gach ìre.

Bidh britheamhan neo-eisimeileach a’ dèanamh measadh air na filmichean, agus tèid na buannaichean ainmeachadh aig cuirm dhuaisean sa Ghearran.

‘S ann le MG ALBA a tha FilmG agus air a lìbhrigeadh le Astar.

NAIDHEACHDAN

Recent Posts

CONTACT