Skip to content

Tha na geàrr-liostaichean a-nis BEÒ.

Tha pannal de bhritheamhan neo-eisimeileach air co-dhùnadh a dhèanamh.
Brùth air a’ cheangal gu h-ìosal gus na geàrr-liostaichean fhaicinn.

FilmG graphic illustration
FilmG 16_Various-04

MU FILMG

’S e farpais bhliadhnail film-goirid a th’ ann am FilmG, a tha a’ lorg, ag àrach agus a’ leasachadh tàlant ùr airson nam meadhanan Gàidhlig.

Bhon thòisich e ann an 2008, tha FilmG an urra ri iomadach dreuchd shoirbheachail anns na meadhanan.

Le farpaisean ann airson aois -18 agus 18+, tha sgioba FilmG a’ tabhann bhùthan-obrach agus taic do fhilmichean aig gach ìre.

Bidh britheamhan neo-eisimeileach a’ dèanamh measadh air na filmichean, agus tèid na buannaichean ainmeachadh aig cuirm dhuaisean sa Ghearran.

‘S ann le MG ALBA a tha FilmG agus air a lìbhrigeadh le Astar.

NAIDHEACHDAN

Recent Posts