Skip to content

Taibhsean nan Tursachan

CnaG Sgìre Ùig agus Breascleit

Tha dithis luchd-turais à Leòdhas a’ dol splaoid gu tursachan Chalanais airson a’ chiad turas. Tha taibhsean bho dhiofar linntean nan eileanan gan coinneachadh fhad ’s a tha iad ann.

Two local island tourists go to visit the Callanish Stones for the first time. During their visit they see a lot more than they bargained for, with different ghosts from the island’s various historical eras greeting them.

Banner_820x312-01
Back To Top