Skip to content

Soraidh Slàn

Còmhlan Filmeadairean Gàidhlig na h-Albann Nuaidh

Gaelic Filmmakers Society of Nova Scotia

Tha an neach òg deiseil airson fàgail an taighe, ach chan eil am màthair deiseil idir.

A young person is ready to leave for university, but their mother is not ready for the departure at all.

Banner_820x312-01
Back To Top