Skip to content

Shee y Vuggane (Fois a' Bhòcain)

Queen Elizabeth II High School

Bha Bòcan a’ fuireach gu foiseil sa choille, ach aon latha, chaidh fhois a bhriseadh le fuaim uabhasach.

A Buggane was living in peace in the forest when one day his peace was broken by a terrible sound.

Banner_820x312-01
Back To Top