Skip to content

Sgioba an Rubha Club Nan Coimhearsnachd

Fèis an Rubha GM4-5

Tha cluba ball-coise ionadail sa h-uile coimhearsnachd, ach tha e fada nas motha na sgioba de 11 fhireannach a’ cluich ball-coise tron t-samhradh. Bha sinn airson sealltainn na tha an cluba ball-coise ionadail againn a’ ciallachadh don òigridh. Òigridh a bhios a’ dol chun nan geamaichean agus a bhios iad fhèin a’ trèanadh. Sgioba an Rubha, cluba coimhearsnachd!

Every community has a local football club, but it is far more than a team of 11 men playing football on a pitch through the summer. We wanted to share what our local football club means to the young people who attend the games and train themselves. Point Football Club, a community club.

Banner_820x312-01
Back To Top