Skip to content

Sealladh Sheumais

Bun-sgoil Loch Carrainn

Lochcarron Primary School

Tha am fiolm a’ leantainn Seumas airson latha ann am Bun-sgoil Loch Carrainn. Bidh Seumas a’ tadhal air clasaichean, leasanan agus fiù sa chidsin ach chan eil a h-uile càil mar a shaoileadh tu le Seumas.

Seumas goes to his favourite place, Lochcarron Primary School, for the day but everything is not quite what it seems with Seumas.

Banner_820x312-01
Back To Top