Skip to content

Sealladh à Siabost

Sgoil Shiaboist agus Comann Eachdraidh an Taobh Siar

Bha clann sgoile Shiaboist ag obair còmhla ri Comunn Eachdraidh an Taobh Siar airson sgeulachdan na sgìre ionnsachadh. Ann am film ‘Sealladh à Siabost’, cluinnidh sibh sgeulachdan ‘Crodh mara, Maighdeann-mhara agus Luran’ agus ‘Cnoc na Bèist’. Chaidh am film a chlàradh ann an Siabost fhèin – aig Sgoil Shiaboist, air Tràigh Shiaboist agus aig Loch na Muilne. Rinn Ellie Cooper C7 dealbhan an each uisge, maighdeann-mhara agus crodh mara.

Shawbost Primary School were working with the West Side Historical Society to learn local stories. In this short film ‘Sealladh à Siabost’, you will hear the stories ‘Crodh mara, Maighdeann-mhara agus Luran’ and ‘Cnoc na Bèist’. This was filmed around Shawbost. Ellie Cooper in Primary 7 drew the pictures of the Crodh mara, Maighdeann-mhara and Each Uisge.

Banner_820x312-01
Back To Top