Skip to content

Seall agus Innis

Diùid MacDhòmhnaill

Jude Sampson

Dè an rud mu dheireadh a thug thu sùil air le gaol? Chuir mi a’ cheist seo air ochdnar agus rinn mi fiolm den fhreagairt aca gus a shealltainn tron t-sealladh aca-san.

What is the last thing you looked at with love? I asked 8 different people this question and filmed their answer to present it through their point of view..

Banner_820x312-01
Back To Top