Skip to content

Sailm Feasgar Samhraidh

Comann Coimhearsnachd Scalpaigh

Scalpay Community Association

Air Diluain a’ Chomanachaidh, thigeadh an coithional còmhla gus soraidh slàn a chuir air an luchd-tadhail. Bhiodh preasantair a’ stiùireadh seinn nan sailm air bòrd a’ bhàta. Air ais air tìr, nuair nach cluinnear seinn an fheadhainn a bha air a’ bhàta, thogadh an fheadhainn a bha air tìr suas air ais e, le guthan agus cridhean làidir mar chuimhne air an co-chomann.

On a Monday of a Communion weekend, as visitors prepared to embark on their journey home, a congregation would assemble to bid them farewell. A precentor on board would lead the boat in singing Psalms as they set out on their voyage. As their voices gradually faded into the distance, a precentor onshore would seamlessly take over, concluding the final call and response of their fellowship together.

Banner_820x312-01
Back To Top