Skip to content

Sàbhail Ar Planaid

Acadamaidh Inbhir Pheofharain

Dingwall Academy

Tha an “influencer” Britney ann an Alba is tha e a’ còrdadh rithe gu mòr a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig is a’ tadhal air na seallaidhean. Nuair a tha i sa phàirc, chì i luchd-iomairt ‘s iad a’ togail fianais mu cho cudromach ‘s a tha e ar planaid a dhìon. Tha ùidh aig daoine sa phlanaid is, mar a bhiodh dùil, tha Britney a’ dol an sàs san iomairt. Ach a bheil dha-rìribh ùidh aice sa phlanaid no a bheil i dìreach a’ dol an sàs gus aire an tuilleadh luchd-leantainn a tharraing thuice fhèin?

Influencer Britney has arrived in Scotland and she’s having a great time learning Gaelic and visiting the sights. When she’s in the park, she notices a group of protesters highlighting the importance of protecting our planet. People love the planet so naturally Britney gets involved, but does she actually care about saving the planet or is she doing it all just to gain followers?

Banner_820x312-01
Back To Top