Skip to content

Rodeo an Rubha!

Fèis an Rubha GM6-7

Tha Carol agus Rodeo air a thighinn air turas bho cheann a deas na Frainge chun an Rubha ann an Eilean Leòdhais – turas nach b’ urrainn do mhòran a bhith air smaoineachadh air, gu luaidh air tòiseachadh. Anns an fhiolm ghoirid seo, bidh sinn ag ionnsachadh mu bheachdan Carol, agus gu h-inntinneach beachdan a caraid, air an turas. Suidh air ais agus gabh tlachd!

Carol and Rodeo have come on a journey from the south of France to Point on the Isle of Lewis – a pilgrimage few could have imagined, let alone embarked upon. In this short film, we learn about Carol’s views and interestingly her companion’s views, on the journey. Sit back and enjoy!

Banner_820x312-01
Back To Top