Skip to content

Pàiste Gàidhealach

Victoria NicÌomhair

Seo bàrdachd, a sgrìobh mi fhìn, mu dheidhinn pàiste Gàidhealach agus cò ris a tha am beatha coltach san latha an-diugh. Tha faclan ann airson daoine le trioblaidean claisneachd cuideachd.

This is a poem, written by myself, about a Highland child, a Gael and what their life looks like today. I’ve also used subtitles for those hard of hearing.

Banner_820x312-01
Back To Top