Skip to content

Mo Shealladh

Alasdair MacDhòmhnaill

Alasdair Macdonald

Seo na rudan a tha mise a’ dèanamh aig mo dhachaigh. Is toigh leam LEGO, comaigean, an cat agam, agus Geamaichean air an laptop agam.

This is the stuff I like to do at my house. I like LEGO, comics, my cat, and games on my laptop.

Banner_820x312-01
Back To Top