Skip to content

Mair

Choirstaidh NicArtair

Is ann bho loidhne fada de nigheanan gun mhàthraichean a tha Mairead Anna. Nuair dh’fhalbhas spioradan na mamaidhean bhon t-saoghal seo, ‘s ann an teanamant taibhseil a bhios iad a’ fuireach, air Eilean annasach air taobh thall na h-aibhne. Tha sgàileag gu math tana eadar sinn fhèin is an taobh eile thall an sin, is le taic stiùiridh bho sgioba bheathaichean, tiugainn còmhla ri Mairead Anna gus an sgàileag ud a shlaodadh sìos, is a luchd-gaoil fhaicinn a-rithist.

Mairead Anna comes from a long line of girls who miss their mothers. Mothers who, when their spirits leave their daughters’ side, take up residence in a ghostly tenement on the strange island just across the river. The veil between our world and the next is thin there, and with the help of some animal guides, we follow Mairead Anna in her search to tear down that veil, and be reunited with her lost loved ones.

Banner_820x312-01
Back To Top