Skip to content

Latha ann am Beatha Dhoilidh

Àrd-sgoil Loch Abair

Lochaber High School

Tha smuaintean Dholaidh a’ ruith leis gach taghadh a th’ aice ri dhèanamh tron latha agus tha cuid nach eil soirbheachail idir.

Dolly’s mind is in overdrive with each decision she has to make throughout the day and there are some decisions which backfire regardless of listening to her emotions.

Banner_820x312-01
Back To Top