Skip to content

Gun Stràc

Sìne na Screen agus a Caraidean

Sìne na Screen and Friends

Tha graffiti air a’ chaisteal, ach cò as coireach? Tha an graffiti ann an Gàidhlig agus ann an Sìonais, mar sin, tha DI Cronaich den bheachd gu bheil fios aige cò na daoine a tha ciontach… ach a bheil e a’ dèanamh barailean? Ach a bheil e dhan bharail cheart?

There is graffiti on the castle, but who is responsible? The graffiti is in Gaelic and Chinese script, so, DI Cronaich thinks he knows who the culprits are… but is he jumping to conclusions?

Banner_820x312-01
Back To Top