Skip to content

Fuirich air Falbh

Sgoil a' Bhac

Back School

Chaidh am film seo a dhèanamh le sgoilearan GM7 sa bhuidheann Cèic is Cabadaich a tha air a ruith le Comunn na Gàidhlig aig Sgoil a’ Bhac. Is toil leis na sgoilearan uile a bhith a’ coimhead filmichean eagalach agus mar sin chruthaich sinn seo. Tha dithis nighean airson faighinn a-mach dè tha dol ann an sgoil a th’ air dùnadh . A bharrachd air na janitors neo-àbhaisteach, tha iad a’ faighinn a-mach gu bheil tòrr rudan annasach a’ dol air adhart. Às dèidh dhaibh gu leòr fhaicinn gus eagal a chuir orra tha iad a’ feuchainn ri teicheadh, ach…

This film was made by GM7 pupils in our Cèic is Cabadaich group run by Comunn na Gàidhlig at Back School. The pupils all like watching horror movies therefore we created our very own horror here in Back School. Two girls decide to explore a school that has closed (other than the unusual janitors that lurk about). They discover that there are a lot of unusual things going on in the school. After seeing enough to scare them away they try to make an escape, however…

Banner_820x312-01
Back To Top