Skip to content

Faileas

Sgoil Bhàgh a' Chaisteil

Castlebay School

Tha sgoilearan a’ dol air ais dhan sgoil san oidhche às dèidh dhaibh sgeulachd a chluinntinn mu dheidhinn, ach dè a lorgas iad?

Pupils visit their school at night after hearing a story about it, but what will they find?

Banner_820x312-01
Back To Top