Skip to content

Douze Points

Alastair Condie

‘S e Eurovision superfan a th’ ann an Alastair, chaidh e dhan t-Suain, Liverpool agus Lunnainn airson tachartasan Eurovision an-uiridh. Thig còmhla ris airson a shealladh 😉 aig Eurovision 2023, a’ dol tron chuimhneachan as fhèarr leis, na rudan èibhinn agus a bhròn nach robh e ann an Glaschu. A bheil e fhathast duilich nach robh Eurovision ann an Glaschu…chì sibh.

Alastair is a Eurovision superfan, he went to Sweden, Liverpool, and London for Eurovision events last year. Come with him for his point of view 😉 at Eurovision 2023, going through his favourite memories, the funny things, and his sadness it wasn’t in Glasgow. Is he still salty Eurovision wasn’t in Glasgow…you’ll see.

Banner_820x312-01
Back To Top