Skip to content

Dìoghail (Dràma)

Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

Glasgow Gaelic School

Tha Joe agus Calum a’ sireadh dìoghail air rionnag am bliadhna aig FilmG…

Calum and Joe seek revenge on the FilmG superstar…

Banner_820x312-01
Back To Top