Skip to content

Dinnear Puinnsean

Bun-sgoil Thaigh a’ Chladaich

Sandbank Primary School

Tha an film againn mu dheidhinn dinnear ann an caisteal agus tha duine a’ puinnseanachadh an rìgh.

Our film is about a dinner in a castle and someone poisons the king.

Banner_820x312-01
Back To Top