Skip to content

Cuirm (gun) Thàlant

Àrd-sgoil Ghlinn Challdair

Calderglen High School

Tha Ailsa a’ faicinn gu bheil cuirm thàlant gu bhith ann agus tha i a’ gabhail an cothrom pàirt a ghabhail ann. Ged nach eil i làn mhisneachd, tha barrachd tàlant aice na duine sam bith eile a tha an sàs ann.

Ailsa takes a chance and enters a talent show. She isn’t the most confident entrant, but perhaps she is the most capable.

Banner_820x312-01
Back To Top