Skip to content

Cianalas Airson Gàidhlig M' òige

Kitty Darling

Bàrdachd a’ rannsachadh faireachdainnean cianalas agus miann airson an ceangal dhan chultar, às dèidh a’ chànain a chall.

Film poem exploring feelings of nostalgia, desire and yearning for connection to culture after loss of language.

Banner_820x312-01
Back To Top