Skip to content

Ceanglaichean

Buidheann Dèanamh Film Eden Court

Eden Court Film Making Group

Tha Dorothy agus Aileas air ceangail ris nach robh dùil aca a thogail. Diofar ghinealach ach an aon dùbhlan. Saoil dè tha iad ag ionnsachadh bho chèile?

Dorothy and Alice have built an unexpected bond. Different generations, the same challenge. What do they learn from each other?

Banner_820x312-01
Back To Top