Skip to content

Briseadh

Eilidh NicIain

Eilidh Johnson

Tha na ceumannan cudromach. Ach dè bhios a’ tachairt nuair a tha briseadh sna ceumannan? Chan e rud mòr a tha seo don mhòr chuid de daoine ach chì sinn an t-eagal a’ ruith tro bhodhaig ‘s tro chinn an tè seo nuair nach eil cùisean a’ dol ceart dhi.

The routine is important. But what happens when there’s a disruption in the routine? This may not be a big deal for most, but for this woman, we see her anxiety riddled body and mind when things don’t go her way.

Banner_820x312-01
Back To Top