Skip to content

Bràthair Mòr Nan Gàidheal!!

Fionnlagh agus Calum Moireasdan

Finlay and Calum Morrison

Daoine ainmeil bho shaoghal na Gàidhlig a’ fuireach còmhla ann an Taigh a’ Bhràthair Mhòir. An urrainn dhaibh na beathannan làitheil aca fhàgail?

It’s Big Brother, but with a twist! Stars of the Gaelic world enter the Big Brother House…what happens next?

Banner_820x312-01
Back To Top