Skip to content

Blàr nan Gàidheal

FC Sonas

Tha ‘Blàr nan Gàidheal’ ag innse an sgeulachd mun chiad geama ball-coise oifigeil a chaidh a shuidheachadh a-riamh tro mheadhan na Gàidhlig. San strì airson Chupa a’ Mhòid 2023 tha Gàidheal Ghlaschu a’ nochdadh an aghaidh Na Gàidheil XI ann am Pàislig, is tha an geama a’ dol air adhart ’s na manaidsearan ga choimhead. Tha na nithean matha agus dona a’ gleusadh faireachdainnean nan Gàidheil is na Gàidhlig is iad ann an teis mheadhan a’ bhlàir.

‘Blàr Nan Gàidheal’ tells the story of the first ever official football match entirely arranged through the medium of Gaelic. As Gàidheal Ghlaschu line up against Na Gàidheal XI in Paisley to compete for the Mòd Cup 2023, the game unfolds through the eyes of the managers. The highs and the lows form a tonic flow of raw Gaelic emotions as they express themselves in the heat of the battle.

Banner_820x312-01
Back To Top