Skip to content

Ar Slighe

An Clas Camelon

Bha sinn airson ar sealladh air Gàidhlig a mhìneachadh mar luchd-ionnsachaidh, faigh a-mach mu ar slighean agus dè bheir sinn gu Gàidhlig ionnsachadh.

We wanted to explain our view on Gaelic as learners, find out about our journeys and what brought us to learn Gaelic.

Banner_820x312-01
Back To Top