Skip to content

Ar Sgoil, Ar Sealladh

Àrd sgoil Cheann Loch Biorbhaidh

Kinlochbervie High School

Tha sgoilearan ann an Ceann Loch Biorbhaidh ag innse dhuinn mu shuidheachadh sònraichte na sgoile aca.

Pupils from Kinlochbervie High School give their perspective about the unique situation of their remote school.

Banner_820x312-01
Back To Top