Skip to content

Ar Sealladh

Àrd-sgoil Phort Rìgh

Portree High School

‘S ann mu dheidhinn an t-suidheachadh turasachd anns an Eilean Sgitheanach a tha am fiolm seo. Thàinig na beachdan ann an ” Ar Sealladh” bho aistean a sgrìobh na sgoilearan fhèin air a’ chuspair. Tha iad air a bhith a’ beachdachadh air na buannachdan agus na duilgheadasan a tha mar thoradh air an àrdachadh de luchd-turais a tha tighinn gach samhradh. Tha iad a’ làimhseachadh a’ chuspair làithreach, chonnspaideach seo ann an dòigh a tha eadar fìrinn agus magaireachd.

This film is about the tourist situation in the Ilse of Skye. The opinions in “Ar Sealladh” originated from essays the pupils themselves wrote on the subject. They had been considering the benefits and the problems that are a result of the increase in the tourists that come each summer. They handle this controversial and current subject in a way that is both honest and funny.

Banner_820x312-01
Back To Top