Skip to content

Ar Coimhearsnachd, Ar Beachdan

Urras Oighreachd Ghabhsainn

Galson Estate Trust

Bhruidhinn sinn ri muinntir Oighreachd Ghabhsainn, a’ faighneachd dhaibh: ‘Dè a tha coimhearsnachd a’ ciallachadh dhuibhse?’ Chuala sinn iomadach beachd ach bha aon fhreagairt a’ nochdadh a-rithist agus a-rithist… chan eil coimhearsnachd ann gun dhaoine!

We spoke to the people of the Galson Estate to ask, “what does community mean to you?”. Everyone gave their point of view but there was one true theme….people make a community!

Banner_820x312-01
Back To Top