Skip to content

An Taigh Cèilidh

An Taigh Cèilidh

Sùil air An Taigh Ceilidh, Iomairt Sòisealta a tha a’ brosnachadh na Gàidhlig ann an Steòrnabhagh.

A documentary on An Taigh Ceilidh, a social enterprise promoting Gaelic in Stornoway.

Banner_820x312-01
Back To Top