Skip to content

An Sgoil Treigte

Acadamaidh Inbhir Narainn

Nairn Academy

Clasaichean falamh agus togalach gun ghuth nan sgoilearan a bha ann uair a bha siud. An sgoil trèigte far an tèid do chall.

Empty classrooms and a building without the children’s voices that once were there. The abandoned school where you will be lost.

Banner_820x312-01
Back To Top