Skip to content

An Leabhar Prìseil

Còmhlan Filmeadairean Gàidhlig na h-Albann Nuaidh

Gaelic Filmmakers Society of Nova Scotia

Tha Dùghall ag iarraidh leabhar sònraichte às an leabharlann, ach chan eil e furasta grèim fhaighinn air.

Dougie wants a particular book from the library, but it’s not easy to get a hold of it.

Banner_820x312-01
Back To Top