Skip to content

Na Gàidheal Dubha

Coileat NicThòmais

Colette Thomas

Film aithriseach goirid mu thùs còcaire dubh le Gàidhlig a bha a’ nochdadh ann an “Captains Courageous” le Rudyard Kipling a chaidh fhoillseachadh ann an 1896 agus 1897 ann an McClure’s Magazine ann an New York. Tha an caractar stèidhichte air càraid dhubh le Gàidhlig à Marble Mountain, Ceap Breatainn: Iain agus Seòras Maxwell. Bhrosnaich an caractar mì-chreidsinn am measg luchd-leughaidh mun cho-fhaireachdainn a bha iad a’ faicinn gun robh Gàidhlig aig duine dubh.

A short documentary film about a the origins of a black Gaelic speaking cook featured in Rudyard Kipling’s “Captains Courageous” published in 1896 and 1897 in McClure’s Magazine in New York. The character is based on black Gaelic speaking twins from Marble Mountain, Cape Breton: John and George Maxwell. The character sparked disbelief among readers about their perceived ridiculousness that a black man could speak Gaelic.

Banner_820x312-01
Back To Top