Skip to content

An Craobh-teaghlaich

Còmhlan Filmeadairean Gàidhlig na h-Albann Nuaidh

Gaelic Filmmakers Society of Nova Scotia

Thàinig clann air cèilidh air an seanmhair, ach chan eil Gàidhlig aca.

The children arrive to visit Grandma, but they don’t speak Gaelic.

Banner_820x312-01
Back To Top