Skip to content

A' Fàgail an Dachaigh

Cara NicDhòmhnaill

Cara MacDonald

Ghluais Emily à Eilean Leòdhais a Ghlaschu còrr is bliadhna air ais agus tha i air a bhith ag ionnsachadh sa cholaiste airson a bhith na cleasaiche. Leis nach robh i a-riamh a’ fuireach air falbh bhon dachaigh, bha aig Emily ri atharrachadh gu beatha a’ bhaile, rud a tha a’ còrdadh rithe. Tha am prògram aithriseach a’ toirt cunntas goirid air beatha Emily ann an Glaschu agus na tha a’ còrdadh rithe mun bhaile mhòr.

Emily moved from the Isle of Lewis to Glasgow over a year ago and has been studying at college to become an actor. Having never lived away from home, Emily had to adjust to city life, which she enjoys. The documentary briefly describes Emily’s life in Glasgow and what she likes about the city.

Banner_820x312-01
Back To Top