Skip to content

Tron Ghlainne

Sgoil na Coille Nuaidh

An dèidh a bhith a’ sabaid ri a phiuthar, tha Calum ga lorg fhèin am broinn an telebhisein. Le cuideachadh bho a mhàthair agus a phiuthar, feumaidh e na daoine a tha a’ fuireach ann a chuideachadh a’ chùis a dhèanamh air na lìogairean, creutairean a tha a’ feuchainn ri an glacadh.

After fighting with his sister, Calum finds himself inside the television. With the help of his mum and sister, he has to help the people living there defeat the sneaky creatures that are trying to enslave them.

Banner_820x312-01
Back To Top