Skip to content

Seo Do Bheatha

Acadamaidh Rìoghail Bhaile Dhubhthaich

Tain Royal Academy

Fàilte gu “Seo Do Bheatha” far a bheil sinn gach seachdain a’ toirt aon neach bho eachdraidh airson sùil a thoirt air a’ bheatha aca. Tha ar n-aoigh an t-seachdain seo gu math ainmeil airson nam fàisneachdan aige – Coinneach Odhar!

Welcome to “This is Your Life” where each week we interview someone famous and take a look at their life. This week’s guest is very famous for his prophecies – The Brahan Seer!

Banner_820x312-01
Back To Top