Skip to content

Run Like a Gael

Iris NicLeòid

Iris MacLeod

Tha am film seo mu dheidhinn sgioba ruith a thòisich o chionn goirid ann an Glaschu, ‘Run Like a Gael’. Tha sinn a’ sealltainn ciamar a bhios an sgioba ag obair agus beachdan cuid de na daoine a tha an sàs ann.

This film is about a new running club in Glasgow called ‘Run Like a Gael’. We show what the running club does every week, and the thoughts and feelings of those involved in interviews.

Banner_820x312-01
Back To Top