Skip to content

Rach Air Chuairt Cuimhne

Ealasaid Turner

Elizabeth Turner

Uaireannan cuimhnichidh mi, Uaireannan cha chuimhnich, ‘S mathaid gun fheumar a chur nam chuimhne, Ach an uair sin cuimhnichidh mi nach eil mì-thuigse ann.

Sometimes I remember, sometimes I don’t. Those with dementia may need reminding but in the small moment of clarity, there’s no confusion.

Banner_820x312-01
Back To Top