Skip to content

Pàrtaidh Sheanair

Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig

James Gillespie's High School

’S e co-là breith seanair a th’ ann agus tha an teaghlach a’ deasachadh airson dìnnear spaideil ann an taigh-bìdh. Gun fhiosta dhaibh, tha eu-coireach seòlta ma sgaoil agus tha e airson plana a chur an gnìomh.

It is grandad’s birthday and the family are preparing for a fancy dinner in a restaurant. Unbeknown to them, a cunning criminal is on the loose and has hatched a plan.

Banner_820x312-01
Back To Top