Skip to content

Mrs NicDhòmhnaill

Àrd-sgoil Phort Rìgh

Portree High School

‘S e tidsear Eachdraidh air leth a th’ innte mar a tha fios aig ginealachdan de sgoilearan Sgitheanach. Tha e cudromach dhi gun tuig iad an cultar aca fhèin. Tha miann aice gum bi soirbheas sa choimhearsnachd. An-diugh tha i treòrachadh nan sgoilearan is iad an sàs ann an iomairt gus prèasantan a thoirt do sheann dhaoine an Eilein. 

A day in the life of a highly regarded teacher in the Skye community.

Banner_820x312-01
Back To Top