Skip to content

Creach is Craic

Bun-sgoil Dhùn Bheagain

Dunvegan Primary School

Tha na Lochlannaich ri creach anns an Eilean Sgitheanach ach an dèidh dhaibh oidhche a chur seachad còmhla ris na daoine beaga ‘s beag a chreach a ni iad. Abair gu bheil cabhag orra faighinn dhachaigh.

Watch out! The Vikings are invading Skye but they didn’t count on a night with the fairy folk of Dunvegan. Will they make it back home in one piece?

Banner_820x312-01
Back To Top