Skip to content

Cò Th’ ann?

Sgoil Shamhraidh Dhràma

‘S e co-fharpais telebhisean ùr a th’ ann an Cò th’ ann? far am feum farpaisich obrachadh a-mach cò an neach ainmeil a th’ aig ceann eile an fhòn gus duaisean àibheiseach a ghleidheadh.

Cò th’ann? (Who is it?) is a new Gaelic language television gameshow where competitors have to work out who the famous guest on the end of the phone is to win some amazing prizes.

Banner_820x312-01
Back To Top