Skip to content

Beatha Dìomhair nan Tidsearan

FilmG Club Àrd-sgoil Greenfaulds

Greenfaulds High School FilmG Club

‘S e ceannard dona a th’ ann an Donnchadh agus chan eil e a’ dèanamh an obair aige ceart. Tha na tidsearan seach-searbh sgìth dheth agus an dòigh a-mach aige. Saoil an tèid iad air stailc? Nan tigeadh luchd-sgrùdaidh a thadhal saoil dè thachradh?

Duncan is a terrible head teacher and he doesn’t do his job right. The teachers are sick and fed up of him and his approach. I wonder if they will go on strike? If the inspectors came to visit, I wonder what would happen?

Banner_820x312-01
Back To Top