Skip to content

An Tuil agus na Sia Tunnagan Beaga

Bun-sgoil Thaigh a’ Chladaich

Sandbank Primary School

Tha an fiolm seo mu dheidhinn tuil ann am baile beag. Tha seo na dhragh mòr dhaibh uile anns a’ bhaile, ach chan eil i a’ cur dragh air na tunnagan – tha iad uile glè thoilichte! Bha achadh snog anns a’ bhaile agus a-nis ‘s e loch a th’ ann – tha na tunnagan a’ smaoineachadh gu bheil seo sgoinneil!

This film is about a flood in a small town. It is causing a great worry for the people of the town, but it is not causing any worry for the ducks – they are all very happy! There was a nice field in the town and now it is a loch, the ducks think this is brilliant!

Banner_820x312-01
Back To Top