Skip to content

An Taghadh

Keri NicIain & Audrey Daines

Keri Johnson & Audrey Daines

Tha an t-àm air tighinn airson Elsie aon bheannachd mu dheireadh a leigeil le deagh charaid Rose, mus fhalbh i dhan oilthigh. Tha Rose deiseil airson a’ bhaile-mhòr, ach nuair a lorgas i bogsa le dealbhan na bhroinn, tha i a’ fàs neo-chinnteach mu dheidhinn a bhith gluasad cho fada air falbh.

The time has come for Elsie to say one last goodbye to her best friend Rose, before she goes off to university. Rose is ready for the big city, but when she finds a box with some old photographs inside, she grows uncertain about the idea of moving so far away.

Banner_820x312-01
Back To Top