Skip to content

MEANBH FILM AS FHEÀRR

DUAIS ROGHAINN AN T-SLUAIGH

CLUICHE AS FHEÀRR

Parker Dawes-Spies-R-Us | Finlay Morrison-An Taigh-Òsta | Shreya Saul-Fo Bhruid | Eylana McCormack-Murt Matamataig | Calum Stewart-Gaidsear Chreutairean | Iseabail NicRath-Cuidhteas

FILM AITHRISEACH AS FHEÀRR

FILM AS FHEÀRR <12

FILM AS FHEÀRR LE LUCHD FILEANTAICH

FILM AS FHEÀRR LE LUCHD-IONNSAICHAIDH

FILMEADAIR ÒG AS FHEÀRR

Parker Dawes-Spies-R-Us | Anndra Cuimeanach-Thar Nan Sgòth – Beinn Eighe | Keri NicIain-Latha na Deuchainn | Emma Rose Passmore-Falaichte Ann an Roghdal

RIOCHDACHADH AS FHEÀRR

RIOCHDACHADH AS FHEÀRR <12

CUIR-FIOS

FIOSRACHADH COITCHEANN

fios@filmg.co.uk

Manaidsear nam pròiseactan – debbie@cgs-skye.com
+44 (0) 1471 888500

FILMG, Cànan Graphics Studio, Sabhal Mòr Ostaig, Sleat, Isle of Skye
Scotland, IV44 8RQ